Panelgesprek rond Circulaire Verlichting

Duurzame opstap richting smart society

Signify, voorheen Philips Lighting, zit op donderdag 7 februari in het licht van Vakbeurs Openbare Ruimte met diverse partijen rond de tafel om hun ervaringen met en standpunten over circulaire economie en verlichting te horen. Met dit panelgesprek krijgen bedrijven, steden en koepelorganisaties waardevolle inzichten rond de opportuniteiten en milieuvriendelijke mogelijkheden die circulariteit met zich meebrengen. In tegenstelling tot een lineair model – waar productie en recyclage leidt tot afval – worden bij het circulaire concept zo veel mogelijk schaarse grondstoffen en materialen opnieuw gebruikt. Circulariteit en circulaire verlichting in het bijzonder zijn namelijk geen modewoorden, maar bieden overheden en privébedrijven een oplossing voor volgende uitdagingen:

1.Als stad met een klein budget de milieudoelstellingen van 2030 halen
In tijden van verstedelijking, besparingen en klimaatdoelstellingen is het budgetteren van een gemeente of stad meer dan ooit een huzarenstukje. Efficiënter omspringen met energie en circulaire verlichting omarmen is een stap in de goede richting. Wist je dat verlichting 40% van alle energie verbruikt? En dat overheden, steden en gemeenten door over te schakelen naar (geconnecteerde) LED-lampen voor openbare verlichting hun energiefactuur van publieke ruimten en gebouwen tot 75% kunnen laten zakken?

Met 'Light as a Service' krijg je zelfs duurzame LED-verlichting zonder te investeren: wij bieden een volledige 'end-to-end'-aanpak, inclusief het ontwerp, de bouw, de exploitatie en het onderhoud van de verlichtingsinstallatie.

Met 'Circular lighting' gaan we nog een stap verder door een dienst aan te bieden met maximaal hergebruik van apparatuur en zoveel mogelijk behoud van grondstoffen. Signify neemt de herstellings- en vervangingswerken van lampen en armaturen voor eigen rekening. Zo betaalt de consument enkel nog voor het licht. Dankzij die circulaire filosofie krijgen lampen en armaturen een tweede, nog meer energiebesparend leven: voordelig voor de consument en vriendelijk voor het milieu.

2.Met circulaire verlichting de smart society introduceren binnen je bedrijfs- of overheidsmuren
Circulaire verlichting houdt in dat lampen en armaturen een tweede, maar ook slimmer leven krijgen. Dankzij innovatieve technologieën die connectiviteit en dataverzameling mogelijk maken, creëert Signify zo ook opportuniteiten die een transformatie naar een smart society versnellen. Concreet worden woningen, bedrijfskantoren en overheden duurzamer, slimmer en veiliger doordat Signify de data die lampen en armaturen via sensoren verzamelen, handig inzet. Zo zal de politie in de toekomst automatisch oproepen binnenkrijgen van slimme lantaarnpalen die een harde knal of aanhoudend rumoer op straat waarnemen. Weldra kunnen innovatieve armaturen via sensoren ook de temperatuur of het licht regelen in kantoren, als de laatste persoon die de kamer verliet de verwarming en het licht vergat uit te zetten.

Tenslotte maakt binnenkort ook Li-Fi zijn intrede: draadloos internet via licht. Aangezien niets sneller gaat dan licht, doet Signify onderzoek naar de ontwikkeling van ledverlichting die ook internetconnectiviteit aanbiedt. Door de snelheid van het knipperen van de ledverlichting aan te passen, kunnen straks data worden verstuurd naar aangepaste laptops en elektronische apparaten via licht in de plaats van via radio- en microgolven.

Het panelgesprek vindt plaats om 15:00u op het terras op de beursvloer.

Kan u niet aanwezig zijn in Brussel? Geen probleem, registreer u hier om de lezing online te volgen.

Panelleden

Elsie Sierens is kersvers burgemeester van Destelbergen. Voor de recentste gemeenteraadsverkiezingen was zij schepen van Leefmilieu. In die hoedanigheid coördineerde ze in 2018 samen met de gemeentelijke diensten het relightingproject voor de gemeentelijke bibliotheek. Hierbij werd bewust gekozen voor circulaire verlichting, onder de vorm van een servicecontract met Signify (Light As A Service). Via het gemeentelijk aankoopbeleid zet Destelbergen verder in op het circulair model. Zo worden onze partners gestimuleerd om duurzame producten aan te leveren die na afloop van de levensduur opnieuw nuttig kunnen worden ingezet en zo maximaal mogelijk hergebruikt. Zo verkleinen we de afvalberg en voorkomen we heel wat CO2-uitstoot!

Charlotte Dewilde, projectmanager circulaire economie bij Bond Beter Leefmilieu, de laatste maanden druk bezig met het begeleiden van de Green Deal Circulair Aankopen. Zo houdt ze zich bezig met het circulair aankoopteam ICT en werkt ze met de provincie Antwerpen een standaardbestek uit rond circulair aankopen van ICT, waardoor ze regelmatig in contact komt met met circulaire verdienmodellen zoals product-service, waarvan LaaS een mooi voorbeeld is.

Met de verhuis naar een volledig vernieuwd complex in hartje Antwerpen greep Geert Vycnke, Managing Director van de Antwerp Management School, de kans om het circulaire aspect in zoveel mogelijk geledingen van het gebouw te introduceren. As a service kreeg heel wat invullingen: onder andere Audio as a Service voor de geluidsfaciliteiten, Waste as a Service voor het afvalbeheer en ook Light as a Service voor de verlichting zorgen voor een opmerkelijke duurzame toets. "Het lijkt me logisch dat, als je workshops organiseert en doceert over sustainability, je die theorie zelf zoveel mogelijk in praktijk zet. Leading by example dus... Bovendien bewijzen we hierdoor ook dat het perfect mogelijk is om circulair aan de slag te gaan in een metropool én in een dynamische en diverse omgeving die Antwerp Management School toch wel is."

Gert Roeckx begon zijn loopbaan in 1993 bij Nashuatec/NRG, waar hij doorgroeide in verschillende functies binnen sales en marketing. Tussen 2004 en 2008 zat hij ook in het management en bereidde er de fusie met Ricoh mee voor. Na passages bij Certipost en Unisys, trok de licentiaat handelswetenschappen in 2016 naar Philips Lighting, nu Signify, als Country Leader voor België en Luxemburg.

  • "Je me suis senti vraiment comme si j'étais un des professionnels. Certainement je viendrai la fois prochaine !"