Erasmus Hogeschool Brussel

De Erasmus Hogeschool Brussel telt 20 professionele bacheloreopleidigen en 7 academische kunstopleidingen. De opleiding Landschaps- en tuinarchitectuut (Campus GZ-LA te Jette) is hier één van.

De hogeschool ontleent haar naam aan de humanistische filosoof Desiderius Erasmus. Pluraliteit, openheid en verdraagzaamheid vormen immers de basisfilosofie van de hogeschool. Deze eigenschappen koppelt ze aan maatschappij- en toekomstgerichtheid en de internationale gedachte.

De opleidingen aan de EhB beogen niet alleen een voorbereiding op het toekomstige beroep, maar ook een integrale vorming gericht op een pluralistische maatschappij waarin steeds meer zelfwerkzaamheid, aanpassingsvermogen en wereldgerichtheid worden verwacht.

Als landschaps- & tuinarchitect kan je aan de slag als ontwerper en aanlegger van tuinen en parken. Dit kan zowel in de openbare sector als in de privésector. Landschaps- en tuinarchitecten hebben dikwijls ook een eigen ontwerp- of ontwerp/aanlegbureau en zijn vaak verbonden aan multidisciplinaire studiebureaus of zijn tewerkgesteld in openbare diensten. Vele van onze afgestudeerden zijn echter ook werkzaam in het buitenland.
Je werkveld is enorm breed: tuinen, parken, straten, themaparken, snelwegen, publieke ruimtes, reconversie, volkstuinen, begraafplaatsen, stadsvernieuwing, duurzaamheid, natuurreservaten, speeltuinen, …

Aan de opleiding Landschaps- en Tuinarchitectuur van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) is sinds oktober 2014 een gloednieuw kenniscentrum opgestart dat de aandacht wil richten op de diversiteit aan (semi-)private open ruimtes en groenelementen. De belangrijkste doelstellingen zijn het vergroten van de kennis over (semi-)private tuin- en stadslandschappen, en nagaan welke rol deze zouden kunnen opnemen bij het bouwen aan een meer duurzame samenleving.

Het kenniscentrum kan een brede waaier een expertises inzetten, zoals ontwerpend onderzoek, ruimtelijke analyses, ecologisch terrein onderzoek, historische analyses en actie onderzoek, onder andere in de vorm van pilootprojecten.
Mogelijk onderzoek kan bijvoorbeeld gericht zijn op het ontwikkelen, uittesten en illustreren van alternatieve en innovatieve groenconcepten en -typologieën, het formuleren van plannings-, inrichtings- en ontwerpaanbevelingen, het opstellen van beleids- en ontwikkelings- en beheersstrategieën, het organiseren van opleidingen en het begeleiden van sensibilisering en communicatiecampagnes.
Het onderzoek zelf wordt uitgevoerd door de onderzoekers betrokken bij het kenniscentrum. Hierbij staat samenwerking met de docenten en/of studenten van de opleiding en/of met één of meerder partners uit het werkveld voorop.

-----------------------

De opleidingen landschaps- en tuinarchitectuur van de Erasmus Hogeschool Brussel en Hogeschool Gent, de werkveldvereniging Kubiekeruimte vzw en de beroepsverenging BVTL hebben een gemeenschappelijke ambitie om de samenwerking tussen de opleidingen en werkveld te optimaliseren.

Met vereende krachten willen ze het vakgebied van landschaps- en tuinarchitectuur in Vlaanderen en Brussel versterken. Het doel is om de leefomgeving te optimaliseren, van tuinen over parken en pleinen tot landschappen, met nadruk op esthetiek, duurzaamheid en leefbaarheid. Dit wordt geconcretiseerd in de opleidingen, navormingen en in het werk- en beroepenveld.

Met de aanwezigheid van deze vier partijen op Vakbeurs Openbare Ruimte willen ze één toegankelijk portaal vormen voor de landschaps- en tuinarchitecten en geïnteresseerden bij het ontwerpen van de buitenruimte. U vindt de partijen op stand 4.04.

Standnummer

4.04

Sectoren

Landschapsarchitectuur & Ontwerp


  • "De enige beurs in België in ons vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij zeer aangenaam verrast."