Drainvast bv

Drainvast bv heeft een aantal producten voor de openbare ruimte ontwikkeld, gericht op klimaatadaptatie. Probleemoplossend, duurzaam en eenvoudig.

Klimaatverandering, wateroverlast, droogte, hittestress, extreem weer... Klimaatadaptatie van de leefomgeving is een belangrijke opgave voor de komende jaren. Bewustwording speelt daarbij een grote rol. In diverse plaatsen worden bewoners gestimuleerd om tegels in de tuin te vervangen door planten. Groene daken, verticale groene gevels en het plaatsen van regentonnen om het hemelwater op te vangen dragen allemaal bij aan het voorkomen van wateroverlast. Evenals het afkoppelen van hemelwater in de openbare ruimte. Er is een breed scala aan maatregelen. Met Drainvast producten wordt letterlijk en figuurlijk een steentje bijgedragen aan het waterpasserend maken van de verharding.

  • "De enige beurs in België in dit vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij aangenaam verrast."

  • "De enige beurs in België in dit vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij aangenaam verrast."

  • "De enige beurs in België in dit vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij aangenaam verrast."

  • "De enige beurs in België in dit vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij aangenaam verrast."

  • "De enige beurs in België in dit vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij aangenaam verrast."

x

NIEUW: zelfde dag, zelfde locatie