Beleefbare open ruimte in de Antwerpse Zuidrand: een verhaal van verbinden en samenwerken

In deze lezing neemt Sabine Caremans, projectcoördinator bij provincie Antwerpen, u mee in de herontwikkeling van regio De Zuidrand, gelegen ten zuiden van de stad Antwerpen. Dit gebied bestaat uit open ruimten, opgebouwd uit typische landschappen en een fijnmazig netwerk van waterlopen. Om De Zuidrand verder te ontwikkelen wil de provincie Antwerpen samen met de Vlaamse overheid, de gemeenten en partnerorganisaties inzetten op:

Een gevrijwaarde open ruimte

Een multifunctionele open ruimte met een evenwichtige invulling van open ruimte dragers landbouw, natuur en recreatie

Een verweven en (be)leefbare open ruimte

Dit doet de provincie met het strategisch project 'Open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand - strategisch verweven van open ruimtedragers als hefboom voor streekontwikkeling', of kortweg 'De Zuidrand, open en beleefbaar! Centraal staat de samenwerking met de drie bestuurlijke niveaus, maar daarbovenop wil De Zuidrand inzetten op het consolideren van een permanent samenwerkingsverband tussen alle actoren in een streekvereniging Zuidrand en het bekomen van een erkende plaats binnen het toeristisch, recreatieve landschap.

  • Sabine Caremans
    Sabine Caremans

    Projectcoördinator 'Beleefbare open Ruimte Zuidrand Antwerpen', Provincie Antwerpen

Locatie: Zaal 2 - Talks
Datum: 01/02/2017
Begin: 13:30
Einde: 14:10
Sector:

Groen

  • "De enige beurs in België in ons vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij zeer aangenaam verrast."