Waterdoorlatende bestrating, een duurzame inrichting

Duurzame inrichting van verharde oppervlakten

Vlaanderen is een regio met een hoge bebouwingsgraad. Het bouwen van woningen, wegen, openbare gebouwen, bedrijven en de bijbehorende verharde oppervlaktes sluit bodems af waardoor natuurlijke bodemfuncties zoals infiltratie en waterberging bemoeilijkt worden.

Samen met wijzigende klimatologische omstandigheden onder druk van de klimaatopwarming stelt dit onze regio voor gigantische uitdagingen, zowel vandaag als in de toekomst: enorme investeringen in rioleringssystemen en de economische impact van overstromingen bij hevige regenval.

Waterdoorlatende bestratingen en verhardingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing van deze problemen. Zij zorgen voor buffering van en infiltratiecapaciteit voor het hemelwater
en genereren een vertraagde en verlaagde afvoer naar onze rioleringsinfrastructuur. Bovendien komt dit ook de grondwaterspiegel ten goede.

  • Anne Beeldens

    AB-Roads

Locatie: Inspiratiesessies (3)
Datum: 07/02/2019
Begin: 10:00
Einde: 10:30
Sector:

Water & Klimaat

  • "De enige beurs in België in dit vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij aangenaam verrast."

  • "De enige beurs in België in dit vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij aangenaam verrast."

  • "De enige beurs in België in dit vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij aangenaam verrast."

  • "De enige beurs in België in dit vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij aangenaam verrast."

  • "De enige beurs in België in dit vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij aangenaam verrast."

x

NIEUW: zelfde dag, zelfde locatie