Blauw-groene daken voor leefbare steden

Bijdrage aan een leefbaar klimaat in onze steden van de 21e eeuw

Klimaat-adaptief bouwen wordt met de opwarming van het klimaat een noodzaak. Vooral in de steden en dichtbebouwde kernen wordt "meer groen" een absolute must. Een deel van de oplossing bestaat uit het aanleggen van groendaken. Ook overheden zien de economische en ecologische voordelen van groendaken in: verbetering van de luchtkwaliteit, minder wateroverlast, gunstiger microklimaat en toename van de biodiversiteit. Begroeide daken met extra waterbergingscapaciteit kunnen de gevolgen van hevige buien verminderen. Deze 'groen-blauwe' daken kunnen regenwater tijdelijk of permanent vasthouden. Regenwater wordt vertraagd afgevoerd en/of wordt geabsorbeerd door het substraat en beplanting. Een groot gedeelte wordt teruggegeven aan de atmosfeer door verdamping. Het overige deel wordt (tijdelijk) op het dak geborgen, en kan bovendien gebruikt worden voor waterbevoorrading van groene gevels.

  • Karl Clement

    Tuin- en landschapsarchitect
    Voorzitter gebruikersgroep VIS-traject Groen Bouwen

Locatie: Inspiratiesessies (3)
Datum: 07/02/2019
Begin: 10:45
Einde: 11:15
Sector:

Groen

  • "De enige beurs in België in dit vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij aangenaam verrast."

  • "De enige beurs in België in dit vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij aangenaam verrast."

  • "De enige beurs in België in dit vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij aangenaam verrast."

  • "De enige beurs in België in dit vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij aangenaam verrast."

  • "De enige beurs in België in dit vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij aangenaam verrast."

x

NIEUW: zelfde dag, zelfde locatie