De samenleving verandert en de opgaven voor ingrepen in de stad ook

​Dat vraagt om een échte transitie

In een notendop schetst Linda Boudry (Kenniscentrum Vlaamse Steden) het kader van de stadsvernieuwing in Vlaanderen in de 21ste eeuw. Het potentieel van de steden is nodig om een antwoord te bieden aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Dit moet een ruimtelijke vertaling krijgen. Hiervoor werkte het Vlaams Gewest een aantal instrumenten uit.

"De maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, afvalreductie, circulaire economie, stadslandbouw, delen is het nieuwe bezitten, etc. vraagt dat we fundamenteel anders denken over de inrichting van onze steden. Meer vliegen in één klap slaan, intersectoraal en interbestuurlijk samenwerken. Als we de doelstelling van het Witboek Ruimte Vlaanderen willen halen, zal steeds meer moeten ingezet worden op hergebruik, herbestemming en tijdelijk gebruik als strategieën die bijdragen aan een slim ruimterendement."

  • Linda Boudry
    Linda Boudry

    Kenniscentrum Vlaamse Steden

Locatie: Zaal 2 - Talks
Datum: 02/02/2017
Begin: 10:30
Einde: 11:00
Sector:

Landschapsarchitectuur & Ontwerp

  • "De enige beurs in België in ons vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij zeer aangenaam verrast."