Groen Zuid in Antwerpen, Groeninghe in Kontich en dorpskern in Oostmalle

Bouwen en ontwikkelen wordt een complexe zaak. Er is de stedenbouwkundige context, de densiteit aan wooneenheden, de behoefte aan open ruimte, de kwaliteit van de leefomgeving en van het openbaar domein (zowel wat concept als inrichting betreft), de bereikbaarheid en de ontsluiting van het gebied, enz. Vandaag werken opdrachtgever, ontwerpers en projectontwikkelaar in permanent overleg samen met mekaar aan een project, waarin de openbare ruimte in al zijn aspecten centraal staat.

  • Peter Vermeulen
    Peter Vermeulen

    Stramien

Locatie: Zaal 2 - Talks
Datum: 02/02/2017
Begin: 13:30
Einde: 14:10
Sector:

Landschapsarchitectuur & Ontwerp

  • "De enige beurs in België in ons vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij zeer aangenaam verrast."