Stedelijke acties en onderzoek voor actieve weggebruikers

In de lezing plaatst An Volckaert, onderzoeker bij het OCW, de actieve weggebruikers centraal in het thema stadsvernieuwing. Met de toenemende aandacht voor leefbaarheid en luchtkwaliteit neemt deze groep weggebruikers een steeds belangrijker plaats in de stedelijke mobiliteit in. Elke actieve weggebruiker is een ambassadeur voor duurzamere verplaatsingen. Het is daarom zo belangrijk om het juiste kader te scheppen voor een toename van de verplaatsingen die 'actief' genoemd mogen worden. De uitdagingen voor beleidsmakers zijn groot: zij hebben de sleutels in handen om de nodige mentaliteitsverandering vorm te geven en het kader te scheppen om de modal split in positieve zin te kunnen beïnvloeden.

In deze presentatie wordt vooral het infrastructurele luik belicht. Een antwoord wordt gezocht op de vraag waar de huidige en toekomstige plaats is van de fietsers, voetgangers en personen met beperkte mobiliteit binnen de zich ontwikkelende stad.

Kernwoorden van de presentatie: integrale toegankelijkheid, vademecum fietsstraten, afgescheiden fietspaden, meetrolstoel, scheiding van voetgangers en fietsers.

  • An Volckaert
    An Volckaert

    OCW

Locatie: Zaal 1
Datum: 01/02/2018
Begin: 13:00
Einde: 13:45
Sector:

Advies & Beheer

  • "De enige beurs in België in ons vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij zeer aangenaam verrast."