Integraal waterbeheer in de provincie Antwerpen

Open waterlopen zijn een meerwaarde voor het landschap en dragen bij tot de biodiversiteit. Bovendien zorgen meanders voor extra ruimte voor water. Door de verminderde buffercapaciteit vormt aanvoer van hemelwater in vele gebieden een probleem. Reden waarom de provincie sterk inzet op het openleggen van waterlopen en op structuurherstel. Didier Soens,directeur dienst integraal waterbeleid licht het beleid van de provincie terzake toe.

  • Didier Soens

    Directeur dienst integraal waterbeleid

Locatie: Lezingzaal (1)
Datum: 07/02/2019
Begin: 12:00
Einde: 12:45
Sector:

Water & Klimaat

  • "De enige beurs in België in dit vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij aangenaam verrast."

  • "De enige beurs in België in dit vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij aangenaam verrast."

  • "De enige beurs in België in dit vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij aangenaam verrast."

  • "De enige beurs in België in dit vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij aangenaam verrast."

  • "De enige beurs in België in dit vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij aangenaam verrast."

x

NIEUW: zelfde dag, zelfde locatie