Dimensioneren van waterdoorlatende bestrating

Waterdoorlatende bestratingen zijn de ideale verhardingen om een goed waterbeheer te combineren met een uitstekende berijdbaarheid. De toepassingen zijn legio, maar de dimensionering is niet altijd eenvoudig. Aan de hand van een aantal concrete voorbeelden zullen de basisprincipes toegelicht worden en de voorschriften, zoals deze zullen opgenomen worden in de nieuwe versie van het Standaardbestek 250, verduidelijkt worden om zo te komen tot een goede dimensionering, zowel rekening houdend met het verkeer als met de randvoorwaarden voor buffering en waterafvoer.

  • Anne Beeldens
    Anne Beeldens

    FEBE

Locatie: Klimaattheater (2)
Datum: 07/02/2019
Begin: 13:00
Einde: 13:45
Sector:

Water & Klimaat

  • "De enige beurs in België in dit vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij aangenaam verrast."

  • "De enige beurs in België in dit vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij aangenaam verrast."

  • "De enige beurs in België in dit vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij aangenaam verrast."

  • "De enige beurs in België in dit vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij aangenaam verrast."

  • "De enige beurs in België in dit vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij aangenaam verrast."

x

NIEUW: zelfde dag, zelfde locatie