Stedelijke acties en onderzoek voor actieve weggebruikers

Tijdens deze presentatie wordt dieper ingegaan op wat steden en gemeenten kunnen doen ten voordele van de actieve weggebruikers (voetgangers - denk hierbij ook aan de personen met beperkte mobiliteit - en fietsers), om te komen tot een duurzame mobiliteit. De invalshoek ligt hierbij op weginfrastructuur en verkeersveiligheid.

Steden en gemeenten kunnen zich hierbij laten helpen door het Opzoekingscentrum voor de wegenbouw (OCW). In de presentatie wordt dit aan de hand van enkele voorbeelden en onderzoeken geïllustreerd.

Het OCW heeft ook een stand op de beurs, waar u van harte welkom bent voor uw specifieke vragen.

  • An Volckaert

    OCW

Locatie: Open Spreekruimte (4)
Datum: 07/02/2019
Begin: 15:15
Einde: 15:45
Sector:

Verkeer & Mobiliteit

  • "De enige beurs in België in dit vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij aangenaam verrast."

  • "De enige beurs in België in dit vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij aangenaam verrast."

  • "De enige beurs in België in dit vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij aangenaam verrast."

  • "De enige beurs in België in dit vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij aangenaam verrast."

  • "De enige beurs in België in dit vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij aangenaam verrast."

x

NIEUW: zelfde dag, zelfde locatie