Biodivers groen voor de stad van de toekomst met bomen als hoofdrolspelers

Klimaatsverandering zal zwaar wegen op de toekomst van onze steden

Grillige weerscondities zullen, de ene keer leiden tot lokale overstromingen, de andere keer zal zomerdroogte het leven in steden echt onaangenaam maken. Op zich al zijn de steden gekenmerkt door hitte-eilanden, aanzienlijke luchtvervuiling, specifieke milieuomstandigheden, … Klimaatsverandering zal dit helaas nog erger maken. Groenelementen kunnen het leven in steden niet alleen aangenamer maken, maar ook klimaatsverandering en milieuproblemen milderen. Alle groenelementen, mits standplaatsaangepast en klimaatrobuust, dragen bij tot meer leefbare steden. Ze leveren een veelheid aan ecosysteemdiensten en hun effect hangt o.m. af van de grootte van het groenelement en van de planten zelf. Bomen zijn in die optiek essentieel en onvervangbaar. In deze voordracht wordt gewezen op de ecosysteemdiensten die groen, en bomen in het bijzonder, leveren. Ook wordt het belang van biodiversiteit benadrukt. Biodiverse begroeiingen leveren immers de beste garantie voor een kwaliteitsvol en multifunctioneel toekomstgroen. Een aantal succesverhalen inzake boomsoorten wordt voorgesteld.

 • Martin Hermy
  Martin Hermy

  Professor KU Leuven
  Dept. Aard- en Omgevingswetenschappen

 • Mark Mouwen
  Mark Mouwen

  Ebben Nurseries

Locatie: Zaal 1 - Theater
Datum: 02/02/2017
Begin: 11:30
Einde: 12:15
Sector:

Groen

 • "De enige beurs in België in ons vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij zeer aangenaam verrast."