Waterdoorlatende verhardingen

Een gekend principe in een nieuw kleedje

Waterdoorlatende verhardingen worden reeds meer dan 15 jaar met succes toegepast. Goede dimensionering, juiste materiaalkeuze voor de volledige opbouw en goede uitvoering zijn hierbij cruciaal. De combinatie van doorlatendheid en draagkracht is belangrijk. De nieuwe voorschriften in het standaardbestek vereenvoudigen de goede materiaalkeuze voor onderfundering, fundering en straatlaag. Maar ook voor de verharding zijn er innovatieve mogelijkheden die over beide cruciale functies beschikken: waterdoorlatendheid en overrijdbaarheid. Deze voordracht zal eerst kort ingaan op het ontwerp, materiaalkeuze en bijhorende bestekvoorschriften en vervolgens de nieuwe mogelijkheden voor de verharding toelichten om zo te komen tot een duurzame verharding met een lange levensduur, een goed waterbeheer en geïntegreerd in de omgeving.

  • Anne Beeldens
    Anne Beeldens

    AB-Roads
    Gastprofessor KU Leuven

Locatie: Hoofdpodium
Datum: 02/02/2017
Begin: 15:00
Einde: 15:45
Sector:

Water & Klimaat

  • "De enige beurs in België in ons vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij zeer aangenaam verrast."