Waterdoorlatende verhardingen: een oplossing voor de wateroverlast?

Wateroverlast, een frequenter probleem ten gevolge van de meer intense buien. Maar het hoeft geen schade te berokkenen: door het vasthouden van dit water op hoger gelegen punten door middel van waterdoorlatende verhardingen kan de impact van deze intensere buien beperkt zijn. Dit vraagt wel een goede dimensionering, juiste materiaalkeuze voor de volledige opbouw en goede uitvoering. De combinatie van doorlatendheid en draagkracht is hierbij belangrijk om de functionaliteit van de verharding niet in het gedrang te brengen. Een goed gebruik van het standaardbestek vereenvoudigen de goede materiaalkeuze voor onderfundering, fundering en straatlaag. Maar ook voor de verharding zijn er innovatieve mogelijkheden die over beide cruciale functies beschikken: waterdoorlatendheid en overrijdbaarheid. Deze voordracht zal eerst kort ingaan op het ontwerp, materiaalkeuze en bijhorende bestekvoorschriften en vervolgens de nieuwe mogelijkheden voor de verharding toelichten om zo te komen tot een duurzame verharding met een lange levensduur, een goed waterbeheer, geïntegreerd in de omgeving.

  • Anne Beeldens
    Anne Beeldens

    AB Roads

Locatie: Zaal 1
Datum: 01/02/2018
Begin: 11:00
Einde: 11:45
Sector:

Water & Klimaat

  • "De enige beurs in België in ons vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij zeer aangenaam verrast."