Bestratingszand dat straatwerk perforeert

Flowsand

Door het toepassen van een nieuw type bestratingszand kan er veel meer neerslag wegzakken in bebouwd gebied. Aquaflow bv, bekend van de parksteen, heeft brekerzand voorzien van een toevoeging, waardoor het van elke bui een paar millimeter regenwater opzuigt.

Zoals bekend verandert het klimaat en vallen er meer intensieve buien. Veel minder zichtbaar is dat het grootste deel van de neerslag door de voortgaande verstening vlot naar de riolering of het oppervlaktewater stroomt, waarna het wordt weggepompt. Dit leidt steeds meer tot watertekorten in de bodem. Hierdoor verliezen bomen vitaliteit, kan grond inklinken met kwalijke gevolgen voor wegen en gebouwen en dringt zout water verder het binnenland in.

Doordat stortbuien zo opvallen, wordt soms vergeten dat 80%-90% van het jaarlijks neerslagvolume juist in de kleine buien zit. Daarom is gezocht naar een methode om de sponswerking van de stad te verbeteren zodat lichte neerslag blijft waar het valt en ter plekke wegzakt.

Het flowsand® wordt, net als regulier brekerzand, ingeveegd tussen de straatstenen.

Dat gaat met kleine volumes per uur, dus niet te verwarren met waterdoorlatende verhardingen. Toch is het straatwerk geperforeerd, waardoor zo'n 50% van het jaarlijks neerslagvolume door de verharding zakt. Een enorme hoeveelheid hemelwater die niet geborgen, getransporteerd, verpompt en gezuiverd hoeft te worden. Flowsand is een bronmaatregel die zeer betaalbaar is, het rioolstelsel ontlast en verdroging tegengaat. Daardoor lijkt grootschalige toepassing een logische volgende stap in het stedelijk hemelwaterbeleid.


  • "De enige beurs in België in dit vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij aangenaam verrast."

  • "De enige beurs in België in dit vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij aangenaam verrast."

  • "De enige beurs in België in dit vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij aangenaam verrast."

  • "De enige beurs in België in dit vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij aangenaam verrast."

  • "De enige beurs in België in dit vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij aangenaam verrast."

x

NIEUW: zelfde dag, zelfde locatie